Processrätt

”Förvaltningslagen reglerar hur förvaltningsmyndigheter handlägger ärenden. Förvaltningsprocesslagen är tillämplig i rättskipning vid förvaltningsdomstolarna” Ovanstående delar förvaltningsjuridiken i två delar. Dels det som sker på förvaltningsmyndighetens bord och därefter det s...

www.luent.se använder sig av kakor (Cookies).