Arbetsrätt, Socialrätt m.m.

Presentation: Rättsfall från Arbetsdomstolen, Förvaltningsrätterna och kring arbetsrätt.. Dessutom rapporter om Försäkringskassans övertramp på sjukas bekostnad.

Arbetsrätt introduktion

Arbetsgivarens skyldigheter

Organisatorisk arbetsmiljö handlar om hur chefer, personal och arbetsledning har organiserat arbetet för arbetstagarna. Eftersom ordet “arbetsmiljö” omfattar många olika delar så är det ändå någon som fattat beslut till upplägget kring hur arbetet kan genomföras. Det vill säga “organisatorisk arbetsmiljö”

När man pratar om den sociala arbetsmiljön hamnar man lätt i samtal kring mobbning, kränkning och särbehandling. Ja, sådant existerar ju överallt i samhället och arbetslivet är inte på något sätt förskonat från detta.

Arbetsgivaren är enligt 6 § SAM-föreskrifterna skyldig att utse en person inom verksamheten för att ansvara för det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket inbegriper att motverka kränkande särbehandling.

Arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har kunskaper om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning.  Man ska dessutom ha kunskap om hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling. Arbetsgivaren ska se till att det finns förutsättningar att omsätta dessa kunskaper i praktiken.

Stäng meny